De vele toepassingen van goud in combinatie met diamanten

Goud is een van de kostbaarste edelmetalen op aarde. Dit waardevolle materiaal heeft dan ook tal van toepassingsmogelijkheden die ik hier graag eens op een rijtje zet. Denken we maar aan goud als een belangrijk materiaal voor sieraden, juwelen, munten, goudstaven, de tandheelkunde, maar ook de ruimtevaart, de industrie, als beleggingsproduct, en zelfs bij het onderzoek naar bepaalde ziektes zoals kanker.

Goud is een kostbare edelmetaal

Goud is een kostbaar edelmetaal dat je bovendien nog eens negatief gemakkelijk laten omsmelten in elke door de mens gewenste vorm. Al in de oudheid werd goud gebruikt voor bepaalde gebruiksvoorwerpen, maar door zijn zeldzaamheid was het natuurlijk niet voor de hand liggend om het daarvoor te gaan hanteren.

De relatie tussen goud en sieraden en juwelen

Wanneer we het puur cijfermatig gaan bekijken, stellen we vast dat het grootste deel van de goudvoorraad wereldwijd een door de eeuwen heen werd en wordt gebruikt voor de aanmaak van sieraden en juwelen. De reden hiervoor is even eenvoudig als voor de hand liggend: door zijn gemakkelijke smeltfactor, zijn duurzaamheid en zijn natuurlijke, zachte uitstraling is goud een prachtig materiaal voor de edelsmid om er sieraden en juwelen mee te maken. Gouden ringen, gouden halsbanden, gouden halskettingen, gouden diademen, gouden tiara’s: de toepassingsmogelijkheden van goud als grondstof voor sieraden en juwelen zijn legio. Vaak wordt goud erbij gebruikt in combinatie met briljanten, diamanten, saffier een en andere edelstenen en kostbare materialen.

De natuurlijke glans van goud

De glans van goud is van duurzame aard, en de kleur kan je alleen maar als goudkleurig omschrijven. Bovendien kan je goud met andere al dan niet edelmetalen goed combineren, en zo kan je komen tot andere kleuren zoals bijvoorbeeld met goud en rood goud.

Goud gebruiken voor sieraden en juwelen werd al gedaan rond 2500 v.Chr. in Egypte.

Je kan met goud ook vergulden

Goud is te drukken erg kostbaar edelmetaal, maar je hoeft uiteraard geen volledige sieraden in goud te gaan maken. Goud is namelijk ook een erg dankbaar edelmetaal om sieraden en juwelen, en natuurlijk ook andere voorwerpen, mede gaan vergulden. Omdat goud zeer vlot plat te walsen is, heb je hier voor slechts een relatief kleine hoeveelheid goud nodig.

Goud en gouden munten

De hierboven al aangehaalde sterke natuurlijke eigenschappen van goud maken het erg dankbaar materiaal om er goudmunten mee te maken. Vroeger was dit een fel begeerd betaalmiddel, maar de meeste landen hebben intussen de zogenaamde gouden standaard losgelaten. Voeg daar nog de toenemende schaarste van goud aan toe, en dit maakt dat de meeste landen zijn overgegaan naar andere metalen dan goud om munten te slaan.

In de praktijk is het zo dat gouden munten nu vooral bestaan in de vorm van beleggingsmunten. Veel van de oude gouden munten van weleer die werden gebruikt als betaalmiddel zijn intussen ook een gegeerd object voor verzamelaars en beleggers geworden. Dat ligt voor de hand aangezien de nominale waarde van een oude gouden munt veel hoger ligt dan de specifieke waarde van het gebruikte goud.

Goud als beleggingsproduct

Zoals in deze rubriek al eerder en uitvoerig aangehaald is goud steeds meer gegeerd als een beleggingsproduct. Dit kan op de klassieke methode namelijk door in te spelen op de stijgende goudprijs en zo na verloop van tijd bij de verkoop van de gouden munten andere vormen van fysiek goud zoals gouden staven, gouden baren, gouden juwelen en sieraden, tandgoud en ander sloopgoud een mooie winst te creëren.

Beleggen in goud dan weer om vermogen te beschermen omdat ze vertrouwen hebben in de waarde van het edelmetaal en zo proberen de negatieve spiraal van een slabakkende economie op te vangen.

Voor wie wil investeren in goud, bestaan er trouwens specifieke gouden belegging is een waarvan mag verondersteld worden dat ze na verloop van tijd zeker in waarde zullen stijgen.

Goud en tandheelkunde

Een van de specifieke, en misschien wat minder voor de hand liggende toepassingen van goud is de relatie met de tandarts. Vroeger kwam het vaker voor dat weliswaar begoede mensen volledige tanden in goud te plaatsen, maar dit is nu uiteraard veel minder het geval. Toch wat goud nog vaak gebruikt in de tandheelkunde. Zo is het een gegeerd materiaal om te verwerken in bruggen en kronen, al zijn er tegenwoordig zeker interessante en beter betaalbare alternatieven in de vorm van allerlei kunststoffen voorhanden.

Een van de sterke punten blijft dan ook dat er goud, en zeker ook voor deze toepassing, erg sterk en ook slijtvast is. Nogal het een belangrijk item iets dat zo makkelijk verslijt als de menselijke tanden. Goud is verder ook niet onderhevig aan corrosie.

Goud en de industrie

Deze laatste eigenschap zorgt er ook voor dat goud tevens een goede geleider is voor warmte en eveneens tegen koude en hoge temperatuurschommelingen kan. Ook geleidt het elektriciteit. De toepassingsmogelijkheden in de industrie van goud zijn dan ook legio. Overal waar elektrische componenten aan te pas komt is goud nog steeds erg bruikbaar, en je vindt in elk wegje mobiele telefoon een andere elektrische apparaten dan ook vaak weliswaar erg minieme hoeveelheden goud. Nadeel blijft natuurlijk de enorme kostprijs van goud, maar je hebt er gelukkig relatief weinig van nodig voor de industriële toepassing.

Goud en de ruimtevaart

Goud is letterlijk uit de ruimte afkomstig omdat het hier door inslag van meteorieten letterlijk werd meegebracht bij de vorming van de aarde. Anderzijds wordt goud nu ook gebruikt als edelmetaal in de ruimtevaart, en dit het omdat erg goed de ultraviolette straling reflecteert. Zo zal je op de hitteschilden bij satellieten en raketten vaak goud terugvinden, net zoals op de zonnevizier van ruimtepakken van de astronauten.

Goud en wetenschappelijk onderzoek naar ziektes

Goud wordt ook steeds meer door wetenschappers op het vlak van gezondheid gebruikt. Zo worden onder meer ingezet in het onderzoek naar ziektes zoals kanker en andere aandoeningen. Kanker kan namelijk bestreden worden door goudcelletjes te koppelen aan bepaalde andere cellen waarmede tumorcellen kunnen vernietigd worden.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere, tevens uitgever bij de nieuwe Gentse uitgeverij Partizaan. Deze uitgeverij publiceert zowel werk van de auteur-uitgever als fictie en non-fictie van andere auteurs uit binnen- en buitenland.

Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.

De diamanten halssnoeraffaire

een replica van het bewuste halssnoer

De diamanten-halssnoeraffaire (Frans: affaire du collier de la reine) is een schandaal dat speelde in de jaren ’80 van de 18e eeuw aan het Franse hof. Historisch is de gebeurtenis van belang, omdat het een van de (indirecte) aanleidingen was voor de Franse Revolutie.

Het halssnoer

De Parijse juweliers Böhmer en Bassenge hadden jarenlang diamanten verzameld voor een collier dat zij hoopten te verkopen aan de maîtresse van koning Lodewijk XV, Madame du Barry. Na zijn dood in 1774 boden zij het aan Lodewijk XVI aan als geschenk voor zijn vrouw Marie Antoinette. Vanwege de hoge prijs van 1,6 miljoen livres (en omdat het eerder aan de maîtresse was aangeboden) weigerde Marie Antoinette echter. Zij zou daarbij gezegd hebben dat het geld beter besteed kon worden aan het uitrusten van een marineschip. Hierna probeerden de juweliers het collier te verkopen in het buitenland, in het bijzonder aan de sultan van Turkije, wat uiteindelijk ook niet lukte.
Na de geboorte van de dauphin Lodewijk Jozef in 1781 boden zij het wederom aan Marie Antoinette aan en opnieuw weigerde zij.
De Rohan wordt misleid door De la Motte-Valois
Kardinaal Lodewijk René Eduard de Rohan, bisschop van Straatsburg en voormalig ambassadeur te Wenen, probeerde in die tijd in de gunst te komen van de koningin, om zich zo op te werken tot eerste minister. Zij moest niets van hem hebben, omdat hij zich tijdens zijn ambassadeurschap negatief zou hebben uitgelaten tegenover de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia, de moeder van de vorstin.
Het ongenoegen van de koningin en de ambities van de kardinaal werden ontdekt door Jeanne gravin de la Motte-Valois (geboren Jeanne de Saint-Remy de Valois). Zij was een afstammeling van een onwettig kind van koning Hendrik II. In 1784 liet zij zich in contact brengen met De Rohan en vertelde hem dat zij de koningin had ontmoet en een gunstelinge van haar was.
Hierop besloot de kardinaal haar te gebruiken. De la Motte-Valois bood aan een goed woordje te doen bij de vorstin in ruil voor geld. Dit was het begin van een briefwisseling tussen de Rohan en (naar hij meende) de koningin. De brieven werden altijd ondertekend met “Marie Antoinette de France”, maar De Rohan wist niet dat de echte koningin haar brieven signeerde met slechts “Marie Antoinette”.
De toon van de brieven werd steeds vriendelijker en de kardinaal verstoutte zich daardoor om bij de gravin te vragen of zij een ontmoeting kon regelen met de koningin. Deze geheime ontmoeting vond ’s nachts plaats in augustus 1784, in de tuinen van Kasteel van Versailles. De La Motte had hiervoor de hulp ingeroepen van een jonge toneelspeelster die enigszins gelijkenis vertoonde met de koningin. Deze zei bij hun enige rendez-vous tegen De Rohan dat ze als koningin bereid was alle geschillen uit het verleden met hem te vergeten.
De la Motte steelt het halssnoer
Met geld dat gravin de la Motte-Valois van de kardinaal had gekregen, kon zij zich in de hogere regionen van Parijs begeven. Ze overtuigde ook velen dat zij inderdaad een gunstelinge van de koningin was. Dit kwam ook de juweliers Böhmer en Bessange ter ore. Zij vroegen haar te bemiddelen bij de koningin om alsnog het halssnoer te kopen, waarmee ze instemde.
Op 21 januari 1785 maakte de gravin bekend dat de koningin inderdaad het collier wilde kopen, maar dit discreet door een tussenpersoon wilde laten doen. Hierop begon De Rohan onderhandelingen met de juweliers en wist hen ervan te overtuigen – de volmacht van de ‘koningin’ hebbende – dat het bedrag in termijnen betaald zou worden, op voorwaarde dat het halssnoer vóór de eerste termijn overhandigd zou worden. Hij ging ermee naar het huis van de gravin, waar een ‘gezant van de koningin’ klaar stond om het sieraad in ontvangst te nemen en aan de koningin te overhandigen. In werkelijkheid was dit echter de echtgenoot van de gravin, graaf de la Motte-Valois. Hij verdween met het sieraad en snel daarna begon hij de stenen (ver onder de werkelijke waarde) te verkopen in (o.a.) Londen.
Toen de eerste betalingstermijn verstreek en De Rohan niet aan zijn verplichtingen kon voldoen, wendde Böhmer zich tot Marie Antoinette. Deze antwoordde dat zij het collier niet had noch het ooit besteld had. Daarop werd haar en de koning het gehele verhaal uit de doeken gedaan. In augustus 1785 werden zowel de kardinaal als de gravin vlak na elkaar gearresteerd, beiden hadden hun onderlinge correspondentie nog voordien kunnen vernietigen.
Het proces
Een dergelijke netelige affaire die de koningin en een kardinaal in opspraak bracht zou normaal gezien in stilte geregeld worden, maar in haar naïviteit eiste de verongelijkte koningin dat de indelicate kardinaal openbaar berecht zou worden. Het proces werd door het publiek gevolgd en de publieke opinie, opgeruid door pamfletten, keerde zich tegen de koningin. In het daaropvolgende proces, door het Parlement van Parijs op 31 mei 1786, werd de kardinaal vrijgesproken maar wel verbannen naar zijn abdij van Chaise-Dieu. Gravin de la Motte-Valois werd veroordeeld tot zweepslagen, brandmerken en levenslange gevangenisstraf.
Algemeen wordt aangenomen dat Marie Antoinette in dit verhaal nauwelijks blaam treft en dat De Rohan een naïef, maar onschuldig slachtoffer van De la Motte is geweest. Marie Antoinette was echter al, met name door haar Oostenrijkse afkomst en spilzieke leefwijze, (te) zeer ongeliefd in de straten van Parijs. Door het sensationele proces werd algemeen aangenomen dat ze De la Motte-Valois had gebruikt om wraak te nemen op de kardinaal. Het schandaal bracht dan ook het aanzien van de monarchie ernstige schade toe. Het was daardoor mede van betekenis voor de (antimonarchistische) stemming die het het Franse volk in 1789 rijp zou maken voor de Revolutie.

bron: wikipedia

Tekst: © auteur Stefaan Van Laere, uitgever uitgeverij Partizaan

 

Over de auteur

 

Stefaan Van Laere is auteur-journalist-uitgever sinds 1988. Hij schreef meer dan 80 fictie-en non-fictie boeken voor jeugd en volwassenen voor diverse uitgeverijen in België en Nederland. Zijn in 2014 opgerichte uitgeverij Partizaan, gebaseerd in Gent, publiceert niet alleen eigen werk maar ook een uitgelezen, eigenzinnige selectie fictie-en non-fictie werk van andere auteurs uit binnen- en buitenland. De auteur schrijft regelmatig bijdragen investeren en beleggen in goud, zilver, juwelen en sieraden en andere beleggingsvormen.

 

Vervalste diamanten zijn een plaag

Het is niet te verwonderen dat diamant omwille van de hoge waarde ervan de verbeeldingskracht prikkelt van wetenschappelijke onderzoekers op zoek naar verbetering. Maar helaas ook van vervalsers die willen proberen om deze edelsteen na te maken en zo op illegale wijze grove winst te maken. Geen enkele kostbaar gesteente werd zo vaak geïmiteerd.

Gepolijst glas

Al in de 18de eeuw was de Duitser (of Oostenrijker, naargelang de bron) Georges Fredric von Strass actief op dit vlak. Hij ontdekte dat gepolijst glas bedekt met kwik een glans uitstraalde die je met diamant kon vergelijken. Een ontdekking die hij te gelde wist te maken, want zijn ‘juwelen’ werden snel erg populair. Deze nabootsing kan snel ontmaskerd worden, maar ook vandaag wordt ze nog vaak gebruikt (net als glas met lood).
Heel wat stenen kregen de naam van diamant mee om de mensen te misleiden. Deze verkeerde namen zijn strikt verboden, en de stenen lijken dan ook meer op glas dan op diamant.
Soms wordt een steen bedekt met een blauwachtige ‘film’ die helaas na enige tijd of na grondige reiniging weer loskomt. Andere nagemaakte stenen ontwikkelen een dunne laag zirconium of titaniumoxide die kan ontdekt worden door de steen in vloeibaar stikstof te leggen. De buitenlagen zullen dan springen.

Diamonair

Recente imitaties zijn het resultaat van ruimteonderzoek en minder snel te ontdekken. Zo bijvoorbeeld YAG (‘yttrium-aluminium-garnet’), dertig jaar geleden in Amerika ontdekt bij laserresearch. Het is transparant zoals glas en al vanzelf geladen met elektrostatische elektriciteit. Het werd op de markt geïntroduceerd op verschillende namen, zoals ‘diamonair’ (een naam die in Frankrijk verboden is).
Synthetisch spinel en korund worden vaak gebruikt omdat ze minder duur zijn dan andere synthetische stenen. Ze worden verhandeld in alle kleuren, maar de witte kleur wordt beschouwd als een imitatie van diamant. Ze kunnen gemakkelijk herkend worden omwille van hun gelijkenis met glas, hun schelpvormige structuur en de afwezigheid van kristallisatie.
Kubiek zirconiumoxide is wellicht de meest perfecte van deze simulanten. Het zou eigenlijk synthetisch zirceliet moeten genoemd worden, want het werd in natuurlijke staat in 1937 gevonden door twee Duitse mineralogen dankzij de X-stralen, maar in zulke kleine kristallen dat het feit niet werd opgemerkt. Het werd verder uitgepluist in Rusland, waar wetenschappers er in 1972 er een patent op aanvroegen. Ook in Amerika vroeg men een patent aan. De productie bedroeg in 1980 al 60 miljoen karaat, en die stijgt nog gestaag.

Kubiek zirconiumoxide als substituut voor diamant

Kubiek zirconiumoxide is momenteel de beste substituut voor diamant. Het heeft een hoge dichtheid, wat betekent dat het bij gelijk gewicht een kleinere steen dan diamant geeft.
Omwille van de kleinere hardheid zijn de randen tussen de facetten vaak beschadigd. De smelttemperatuur is erg hoog (2750°C), maar door toevoeging van additieven kan die verlaagd worden. Na samensmelting worden witte, puntige kristallen gevormd die ook kunnen gekleurd worden door additieven. Zachte lakken worden gebruikt om diamant te imiteren en vaak ook nog titanium, ijzer of koper.
Een simpele test om een imitatiediamant te ontdekken: adem er eens op. De damp zal sneller van een echte diamant verdwijnen omwille van haar hogere thermale geleiding. Om zeker te zijn, kan je een instrument gebruiken om deze geleiding te meten.

Sjeik uit Qatar is gefascineerd door diamantkaarsen

Ooit al gehoord van diamantkaarsen? Wij ook nog niet, tot we vandaag Het Nieuwsblad lazen. Daarin stond een artikel(tje) over een sjeik uit Qatar die in ons land was en in Brugge blijkbaar een grote verrassing beleefde. Omwille van auteursrechtelijke redenen mogen we het artikel uiteraard niet zomaar overnemen, dus als je het wil lezen zal je naar de krantenwinkel moeten hollen…

Kaarsenwinkel Hautekiet

Kort het verhaal samengevat: sjeik komt uit Qatar op bezoek bij kaarsenbedrijf Hautekiet in brugge, ziet er een kaars met goudschilfers en een diamant in, en raakt helemaal van streek. Die kaarsen moet hij hebben en sterker nog, hij gaat ze ook nog verdelen over het Midden-Oosten ook.
Als dat geen goed nieuws is!

Filmpje op Focus-WTV

Ook de West-Vlaamse regionale televisiezender pikte het nieuws op. Hieronder eles je wat ze er op hun website over schrijven en kan je ook de reportage zien.

De Brugse kaarsenproducent Hautekiet maakt kaarsen met goud en diamanten. Het bedrijf is voortdurend op zoek naar iets nieuws om de concurrentie voor te blijven.
Met hun kaars gemengd met goud of een kaars die een diamant met certificaat bevat, wisten ze alvast een sjeik uit Qatar te bekoren.
Hij plaatste alvast een eerste grote bestelling voor zijn Arabische klanten.

http://www.focus-wtv.tv/video/sjeik-koopt-kaarsen-met-diamant-en-goud-van-hautekiet

Wat is diamant

Maar wat is nu eigenlijk diamant?
Waar anders dan op wikipedia konden we terecht voor een korte beschrijvijng van wat diamant dus eigenlijk is.
Diamant (Oudgrieks: ἀδάμας of adamas, “onverslaanbaar”) is een van de vier natuurlijke allotropieverschijningsvormen van koolstof: de meest voorkomende is grafiet.
In diamant hebben de koolstofbindingen een viervlakstructuur. Het is voor zover bekend het hardste materiaal dat in de natuur voorkomt; het is dan ook het ijkpunt voor hardheid 10 op de hardheidsschaal van Mohs.
Enkel een aantal industrieel vervaardigde materialen, ook opgebouwd uit zuivere koolstof, zijn harder. Het materiaal dankt hieraan ook zijn naam.

Enorme diamanten in de ruimte ontdekt

We lazen het al meermaals in de pers en nu ook in de Jommekeskrant: in de ruimte bevinden zich enorme diamanten. Zo zou er nu zelfs een heuse planeet ontdekt zijn die voor meer dan de helft uit diamant bestaat.

Astronomen hebben de grootste diamant aller tijden gevonden in de buitenaardse ruimte, zo lazen we meermaals op het web en dat wilden we u niet onthouden. De massa van deze kostbare edelsteen zou tien biljoen triljoen triljoen karaat bedragen. De ruimte-diamant is een enorme klomp gekristalliseerde koolstof, 4000 km in diameter. De steen bevindt zich op 50 lichtjaren van de aarde in het sterrenbeeld Centaurus.

Lucy in the sky with diamonds

Volgens de wetenschappers is de diamant het hart van een uitgedoofde ster, een witte dwerg met de officiële naam BPM 37093 met de bijnaam Lucy, naar de titel van een bekende Beatles-song: Lucy in the Sky with Diamonds.
Volgens sterrenkundige Travis Metcalfe van het Harvard Smithsonian Center for Astrofysics, die aan het hoofd van een onderzoeksteam staat, zou je een vergrootglas zo groot als de zon nodig hebben om deze reusachtige edelsteen te bestuderen. De gigantische diamant straalt niet alleen, maar zendt ook geluiden uit, als een reusachtige gong. Over 5 biljoen jaar zal ook onze zon een witte dwerg zijn.

Diamanten planeet

Radiosterrenkundigen hebben een diamanten ‘planeet’ ontdekt. Het kostbare hemellichaam beschrijft elke 2 uur en 10 minuten een baan rond een snel rondtollende neutronenster op 4000 lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Slang.
De afstand tussen de ster en de ‘planeet’ bedraagt slechts 600.000 kilometer, minder dan twee keer de afstand tussen aarde en maan.
De neutronenster (J1719-1438) draait meer dan tienduizend keer per minuut om zijn as, en zendt daarbij korte pulsjes van radiostraling de ruimte in. Zulke pulserende radiobronnen worden ook wel pulsars genoemd.
Uit minieme variaties in de aankomsttijden van de radiopulsjes kon de aanwezigheid van een begeleider worden afgeleid. Die is hooguit vijf keer zo groot als de aarde, maar zwaarder dan de reuzenplaneet Jupiter.
Diamant
In een artikel dat in Science verscheen, concluderen de onderzoekers dat de ‘planeet’ grotendeels uit diamant moet bestaan. Het gaat namelijk zo goed als zeker om het afgepelde overblijfsel van een witte dwerg, een compacte ster waarvan de kern voornamelijk uit zuurstof- en koolstofatomen bestaat.
Onder invloed van de energierijke straling van de neutronenster moet de witte dwerg het overgrote deel van zijn massa zijn verloren. Wat resteert is een bal van zuurstof en koolstof met een zeer grote dichtheid, ruim voldoende om de koolstofatomen samen te persen tot diamant.

Tentoonstelling Living Diamonds in Antwerpen 2002

De tijd vliegt snel. Tien jaar geleden nu alweer vond in Antwerpen de tentoonstelling Living Diamonds plaats. We willen u enkele beelden van prachtige juwelen met diamanten niet onthouden.


1. Corsagejuweel florale stijl / Corsage motif floral / Corsage in floral design
(17th Century)

© Donald Barry Woodrow


2. Collection Ida Faerber, Paris

Kroon met diamanten korenaren / Couronne épis-de-blé en diamant / Crown with sheaves of wheat set with diamonds
(ca. 1810)

© Katharina Faerber


3. Joaillerie Mellerio dits Meller

Diamanten broche in de vorm van een bloementak met klokjes / Broche branche avec feuilles et clochettes en diamant / Brooch in the form of foliate stems set with diamonds
(ca. 1825)

© Donald Barry Woodrow


4. Sotheby’s

Tiara ‘Fuchsien Diadem’ Thurn und Taxis/ Tiare ‘Fuchsien Diadem Thurn und Taxis/ Tiara ‘Fuchsien Diadem’ Thurn und Taxis (ca. 1845)

© Sotheby’s

5. Sandra Cronan Ltd

Broche pauwveer / Broche plume de paon / Peacock feather brooch (ca. 1880)

© Sandra Cronan Ltd

De Queen koopt zeefdrukken van Warhol met diamanten terug

De Britse Royal Collection Trust, de organisatie die de kunstcollectie van de koninklijke familie beheert, heeft 4 portretten van koningin Elisabeth II aangekocht gemaakt door pop-art kunstenaar Andy Warhol. De kleurrijke zeefdrukken worden binnenkort tentoongesteld.
Warhol maakte de afbeeldingen in 1985. Hij baseerde zich voor de 4 portretten op een foto van de Queen die verspreid werd bij de viering van haar zilveren jubileum in 1977. De kunstwerken zullen deel uitmaken van de tentoonstelling “Portraits of a monarch” die in november opent in Windsor Castle, een van de residenties van de koninklijke familie.
Hoeveel de Britse royals voor de Warhol-drukken hebben betaald, is niet bekendgemaakt. In de collectie van portretten van Britse koningen en koningen zijn de nieuwe aanwinsten buitenbeentjes. “Ze maken nu deel uit van een collectie die teruggaat tot 600 jaar geleden. Het feit dat ze in een volledig nieuwe techniek zijn, is niet verrassend. Dingen veranderen”, klinkt het.
De Queen zou persoonlijk haar goedkeuring gegeven hebben voor de aankoop.
Warhol bewerkte twee jaar voor zijn dood vier keer hetzelfde portret van fotograaf Peter Grugeon. Hij strooide er onder andere korrels gemalen glas en groene diamant over, zodat de portretten fonkelen als een kroon. De kunstenaar maakte gelijkaardige portretten van de Nederlandse en Deense koninginnen. Bij het begin van zijn carrière had hij nog gezegd: ‘Ik hoop zo bekend te worden als de koningin van Engeland.’

De kwaliteit van diamanten

Er zijn in de wereld een aantal laboratoria waar de kwaliteit van diamanten wordt bepaald. Hiertoe behoort ook het Nederlands Edelsteen Laboratorium in Leiden. Het bepalen van de kwaliteit is van belang bij de vaststelling van de waarde van een diamant. Voor dit artikel gingen we te rade bij de gezaghebbende site science.naturalis.nl.

Kwaliteitsbepaling

De waarde van diamant is afhankelijk van vier factoren, in het Engels de “4C’s” genoemd:
• colour (kleur)
• clarity (zuiverheid)
• cut (slijpsel)
• carat weight (het gewicht in karaat)
Voor het bepalen van de kleur wordt gebruik gemaakt van een serie vergelijkingsstenen (“master-stones”) die in elk laboratorium aanwezig is en samengesteld door deskundigen in gezamelijk overleg. In het algemeen geldt dat hoe witter een diamant is hoe groter de waarde. De zuiverheid wordt vastgesteld met een loep die tienmaal vergroot. Men spreekt van loepzuiver als door een behoorlijk vakman onder goede lichtomstandigheden, in een steen geen insluitsels zijn te ontdekken. Ziet hij met veel moeite wel iets dan spreekt men van vvs (very very small) of vs (very small), is het snel te zien dan gebruikt men de term si (small inclusions). Als insluitsels met het blote oog te zien zijn dan wordt van piqué gesproken. Het slijpsel wordt vergeleken met een theoretisch ideale briljantvorm in een proportiescoop. Nagegaan wordt of de verhoudingen binnen een bepaalde tolerantie vallen, dit geldt ook voor de hoeken. Van veel belang is hierbij of het geheel wel symmetrisch is en of de facetranden elkaar wel in één punt ontmoeten. Het gewicht is zeer eenvoudig nauwkeurig vast te stellen met electronische karaatbalansen. In het algemeen weegt men tot in de derde decimaal. Op rapporten worden slechts twee decimalen vermeld. Het gradueren van diamant is een onmisbare techniek geworden omdat de waarde van de steen geheel afhankelijk is van de resultaten van het onderzoek. Een voorwaarde is wel dat de steen niet gezet is. Juist bij zeer goede kwaliteitsstenen kunnen enorme waardeverschillen optreden als niet op de juiste wijze is gewerkt. Over de kleur en de zuiverheid zijn internationale afspraken gemaakt.

Oorsprong van een “fantasie” kleur

Diamanten hebben in het algemeen een lichtgele tint of zijn kleurloos (wit). Toch kan een diamant ook een heel sprekende kleur hebben, zoals knalgeel (“kanarie”geel), roze, groen, blauw en in een enkel geval zelfs rood. Diamanten met deze kleuren zijn erg zeldzaam en dus ook heel kostbaar. Nu is men in staat lichtgele diamanten te bestralen en te verhitten, zodanig dat de diamant een gewenste fantasiekleur krijgt. Het spreekt vanzelf dat deze in een laboratorium gekleurde diamanten veel meer voorkomen (en minder waard zijn) dan de in de natuur gekleurde diamanten. In het Nederlands Edelsteen Laboratorium kan bepaald worden of een diamant daadwerkelijk een natuurlijke kleur heeft, of dat de kleur pas later aangebracht is.

Kleurenschaal

CIBJO* GIA**
fijnste wit+ D
fijnste wit E
fijn wit+ F
fijn wit G
wit H
licht getint wit I
J
getint wit K
L
getinte kleur M, N, …Z
fantasie kleur
* CIBJO = Confederation Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfevrerie, Des Diamants Perles et Pierres (World Jewellery Confederation).
** GIA = Gemological Institute of America

Zuiverheidsschaal

De zuiverheid van een diamant moet worden bepaald door een geoefend vakman, bij een tienvoudige vergroting in normaal licht door middel van een achromatische, aplanatische loep. Ze wordt als volgt beschreven.
Loepzuiver (LZ): Bij beoordeling wordt de diamant met inachtneming van de hierboven genoemde voorschriften volkomen doorzichtig en vrij van insluitsels bevonden.
VVS
(vvs 1, vvs 2) Zeer, zeer klein(e) insluitsel(s), met een 10x vergrotende loep slechts zeer moeilijk waarneembaar.
VS
(vs 1, vs 2) Zeer klein(e) insluitsel(s) met een 10x vergrotende loep moeilijk waarneembaar.
SI Klein(e) insluitsel(s), gemakkelijk te herkennen bij een 10x vergrotende loep, doch met het blote oog door de bovenzijde onzichtbaar.
P I
(Piqué I) Onmiddelijk zichtba(a)r(e) insluitsel(s) met een 10x vergrotende loep, moeilijk te zien met het blote oog door de bovenzijde, dat (die) de schittering van de diamant niet noemenswaardig beïnvloed(t)(en).
P II
(Piqué II) Gro(o)t(e) en/of talrijke insluitsel(s) gemakkelijk zichtbaar met het blote oog door de bovenzijde en dat (die) de schittering van de diamant in geringe mate beïnvloed(t)(en).
P III
(Piqué III) Gro(o)t(e) en/of talrijke insluitsel(s) zeer gemakkelijk zichtbaar met het blote oog door de bovenzijde en dat (die) bovendien de schittering van de diamant duidelijk beïnvloed(t)(en).
Termen als “zuiver”, “oogzuiver”, “handelszuiver” of andere misleidende uitdrukkingen of definities mogen niet worden gebruikt.

Bron: science.naturalis.nl

Fonkeling van sterren en diamanten op de memorial Ivo Van Damme

Vanavond vindt in het Koning Boudewijnstadium in Brussel de memorial Ivo Van Damme plaats, de klassieke afsluiting van het atletiekseizoen. Het wordt opnieuw een heuglijke avond met deelname van al die vedetten zoals uiteraard een Usain Bolt, zijn landgenoot Blake en noem maar op. Klassiek worden ook de prijzen uitgedeeld waaronder naast geld ook echte diamanten voor de besten. Het heet dan ook niets voor niets de Diamond league.

Bolt heeft een persconferentie gegeven naar aanleiding van de Belgacom Memorial Van Damme. Hij wil in Brussel nog één keer schitteren om daarna te genieten van wat welverdiende rust.
“Gisteren zat ik op mijn hotelkamer en dacht: wat moet ik met die wedstrijd van vrijdag? Het hoofd is leeg en het lichaam moe. Op 3 juli zijn we in Londen geland en sindsdien zitten we constant in Europa. Straks kan ik eindelijk naar huis. Eerst vieren in Jamaica en daarna vakantie in Australië. Lekker niksen aan het strand. Ik snak ernaar. Misschien ga ik wel zonnen…” Usain Bolt klonk niet meteen wild enthousiast aan het begin van zijn persconferentie aan de vooravond van de Belgacom Memorial Van Damme.
Later opperde hij weer strijdlustig. “Dit is de laatste wedstrijd van een slopend seizoen. Ik wil en moet knallen op die snelle piste. Na die 100 meter zit mijn misschien wel succesvolste seizoen ooit er op. Daarna kan ik me uitleven achter de draaitafels tijdens de eveneens uitverkochte Jamacain Afterparty in de Heizelpaleizen. Dan zal ik zeker aan mijn manager vragen om een fles champagne te kraken.”
“Wat wil je? Dit is misschien Bolts 175ste persconferentie van het jaar waarin hij vaak dezelfde vragen voorgeschoteld krijgt en toch lacht hij nog altijd,” merkte organisator Wilfried Meert fijntjes op. “Je moet hem niet te letterlijk nemen. Zijn coach Glen Mills heeft me verzekerd dat de groep op scherp staat. Yohan Blake is uit op een sterke tijd. Die koestert de mooie herinneringen aan de 200 meter van vorig jaar in Brussel maar ook Bolt wil het seizoen met iets zeer moois afsluiten. Vergeet niet dat als Bolt morgen wint, hij dan voor de allereerste keer op het eindpodium van de Golden League zal staan. Zoiets laat zelfs een levende legende als Bolt niet onberoerd.”
Meer dan over de 100 meter van morgenavond had Bolt het over het bijna voorbije seizoen en vooral over nieuwe uitdagingen voor de toekomst. “Na de dubbele nederlaag tegen Yohan op de Jamaicaanse trials heb ik niet gepanikeerd. Meteen ben ik bij mijn coach te rade gegaan en die verzekerde: het komt goed. Daarna heb ik me op Londen geconcentreerd en kon daar de beoogde gouden medailles binnenhalen.”
“Het gevecht met mijn trainingsmaatje Yohan Blake ga ik niet uit de weg. Waarom we niet meer tegen mekaar lopen moet je aan onze manager vragen. Eigenlijk ben ik het daarmee eens. Topatleten of rivalen mogen niet meer dan twee tot drie keer per seizoen tegen mekaar uitkomen. Dan bouw je de spanning op, zowel voor de sportliefhebbers als voor de atleten zelf. Dat stuwt je naar betere prestaties. Op het einde van het seizoen nog tegen elkaar lopen heeft geen zin. Dan kun je je mentaal niet meer opladen voor een strijd op leven of dood.”
“Dat Yohan meer aandacht opeist, vind ik leuk. Daardoor valt er een stuk druk weg voor mij. Dat is leuk, want ik leef graag ‘zen’ en relaxed. Al te vaak ben ik de grote vedette. Op dat vlak is mijn leven wel degelijk veranderd in vergelijking met vorig jaar. Onlangs was ik in Parijs voor een fotoshoot voor Puma. Voor het hotel had zich een enthousiaste menigte verzameld. Welke wereldster zou in dit hotel logeren, vroeg ik me af. Toen ik buitenkwam, bleken ze op mij te wachten. Dat ik op en rond de atletiekpiste alle aandacht opzuig, was ik gewoon. Dit was echter een nieuwe ervaring.”
“Voor volgende seizoenen kan ik me zeker nog opladen. Minstens één seizoen wil ik alles zetten op het lopen van topchrono’s. Ik wil uitzoeken waar mijn grenzen op 200 meter liggen en daar nieuwe scherpere wereldrecords neerzetten. Of ik er daarnaast de 400 meter of het verspringen bijneem, weet ik nog niet. Dat beslis ik samen met mijn team. Na het seizoen en de vakantie gaan we samenzitten en dan stellen we ons nieuwe doelen voor de toekomst. Dat we samen als een team naar duidelijke objectieven toewerken is belangrijk voor me. Glen Mills is daarin veel meer een leidsman en een vaderfiguur dan alleen maar mijn coach.”

Info: www.memorialvandamme.be

Opnieuw Antwerpse diamantairs verdacht van omkoperij

Het blijft rommelen in de Antwerpse diamantwereld. Enkele Antwerpse diamantairs worden ervan verdacht personeel van de Hoge Raad voor Diamant te hebben omgekocht om certificaten te vervalsen. Wat uiteraard een kiese zaak is en de sector geen goed doet.

Hoge Raad voor Diamanten

De Hoge Raad voor Diamant (HRD) is een gevestigd instituut dat certificaten uitreikt die de zuiverheid en kleur bepalen van diamanten die worden verkocht. Om fraude te vermijden, werd een systeem uitgewerkt dat de naam heeft waterdicht te zijn.
Hoge Raad voor Diamant (HRD) is het overkoepelende orgaan van de Belgische diamantnijverheid en – handel. De organisatie bestaat sinds 1973 en verenigt de verschillende beroepsverenigingen, vakbonden, federaties en diamantbeurzen. Tot haar voornaamste activiteiten behoren:
• certificaten voor geslepen diamanten uitgeven
• cursussen edelsteenkunde en diamant organiseren, via het Gemmologisch Instituut
• de belangen van de Belgische diamantsector behartigen
• nieuwe technieken om diamant te controleren en te bewerken onderzoeken,via het WTOCD (het wetenschappelijk onderzoekscentrum voor nieuwe technologie in diamantbewerking)
• de in – en uitvoer van diamant regelen, via het Diamond Office
• Antwerpen als diamantcentrum promoten via regelmatige tentoonstellingen in zoals de HRD Awards

Personeelsleden omgekocht

Maar het systeem blijkt dus toch niet§ helemaal waterdicht te zijn.. Blijkbaar slaagden enkele diamantairs er in om toch te frauderen en wel op slinkse wijze. Ze kochten vier personeelsleden om en bekwamen dat ze hun diamanten stelselmatig hoger quoteerden.

Beurs voor diamant
Antwerpen telt als enige diamantstad vier diamantbeurzen. Het zijn streng beveiligde gebouwen die alleen toegankelijk zijn voor leden en waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten. Diamanten worden er getoond en onder de loep genomen om de prijs te bepalen. Om die waardebepaling zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft een diamantbeurs alleen ramen aan de noordkant, zodat de lichtinval de hele dag gelijk blijft.
De Diamantclub van Antwerpen opent zijn deuren in 1886 en is de allereerste diamantbeurs waar leden hun zaken veilig kunnen afhandelen. In 1904 komt er een tweede diamantbeurs bij, de Beurs voor Diamanthandel, gevolgd door de Vrije Diamanthandel in 1911. In 1930 volgt de Antwerpse Diamantkring.