Opnieuw Antwerpse diamantairs verdacht van omkoperij

Het blijft rommelen in de Antwerpse diamantwereld. Enkele Antwerpse diamantairs worden ervan verdacht personeel van de Hoge Raad voor Diamant te hebben omgekocht om certificaten te vervalsen. Wat uiteraard een kiese zaak is en de sector geen goed doet.

Hoge Raad voor Diamanten

De Hoge Raad voor Diamant (HRD) is een gevestigd instituut dat certificaten uitreikt die de zuiverheid en kleur bepalen van diamanten die worden verkocht. Om fraude te vermijden, werd een systeem uitgewerkt dat de naam heeft waterdicht te zijn.
Hoge Raad voor Diamant (HRD) is het overkoepelende orgaan van de Belgische diamantnijverheid en – handel. De organisatie bestaat sinds 1973 en verenigt de verschillende beroepsverenigingen, vakbonden, federaties en diamantbeurzen. Tot haar voornaamste activiteiten behoren:
• certificaten voor geslepen diamanten uitgeven
• cursussen edelsteenkunde en diamant organiseren, via het Gemmologisch Instituut
• de belangen van de Belgische diamantsector behartigen
• nieuwe technieken om diamant te controleren en te bewerken onderzoeken,via het WTOCD (het wetenschappelijk onderzoekscentrum voor nieuwe technologie in diamantbewerking)
• de in – en uitvoer van diamant regelen, via het Diamond Office
• Antwerpen als diamantcentrum promoten via regelmatige tentoonstellingen in zoals de HRD Awards

Personeelsleden omgekocht

Maar het systeem blijkt dus toch niet§ helemaal waterdicht te zijn.. Blijkbaar slaagden enkele diamantairs er in om toch te frauderen en wel op slinkse wijze. Ze kochten vier personeelsleden om en bekwamen dat ze hun diamanten stelselmatig hoger quoteerden.

Beurs voor diamant
Antwerpen telt als enige diamantstad vier diamantbeurzen. Het zijn streng beveiligde gebouwen die alleen toegankelijk zijn voor leden en waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten. Diamanten worden er getoond en onder de loep genomen om de prijs te bepalen. Om die waardebepaling zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft een diamantbeurs alleen ramen aan de noordkant, zodat de lichtinval de hele dag gelijk blijft.
De Diamantclub van Antwerpen opent zijn deuren in 1886 en is de allereerste diamantbeurs waar leden hun zaken veilig kunnen afhandelen. In 1904 komt er een tweede diamantbeurs bij, de Beurs voor Diamanthandel, gevolgd door de Vrije Diamanthandel in 1911. In 1930 volgt de Antwerpse Diamantkring.

Diberget, een naam als een klok in de Antwerpse diamantwereld

Antwerpen is het centrum van de diamantwereld, dat is bekend. Graag laten we in een aantal bijdragen ons licht schijnen op enkele van de belangrijke spelers op de diamantmarkt in de Sinjorenstad. De firma Diberget bijt vandaag de spits af.

Van Duitsland naar Antwerpen

Diberget werd opgericht in 1980 en had tot 1999 thuisbasis in München, Duitsland. Daarna verhuisde de firma naar het huidig adres in Antwerpse diamantcentrum. De eigenaars zijn evenwel Belgische ondernemers uit ‘De Kempen’ en spreken vloeiend Nederlands, Duits, Engels en Frans. Diamanthandel op groothandelniveau is de enige hoofdactiviteit.

Diamantcertificaten via de International Diamond Council (IDC)
Alle certificering instituten moeten voldoen aan de internationaal vastgelegde normen voor laboratoria. Dit document wordt NBN EN ISO/IEC 17025 genoemd. De normen hierin vastgelegd gaan over bepaling van meetonzekerheden tot het uitbesteden van werk, rapportage van resultaten en verzekeren van kwaliteit. Let wel op deze normen hebben geen relevantie voor de kwaliteitsbepaling van geslepen diamanten en zijn enkel relevant betreffende de werking van een labo. De richtlijnen omtrent de kwaliteitsbepaling van geslepen diamant zijn vastgelegd door het IDC (International Diamond Council).

HRD

In 1976 werd het HRD Antwerpen opgericht. De Hoge Raad voor Diamant is conform aan de twee richtlijnen en daardoor een zeer betrouwbare partner voor de certificering van geslepen diamanten. De gradatie gebeurt compleet objectief, elke diamant krijgt een nummer en gaat zo naar het laboratoria. Er zijn geen persoonsgegevens verbonden aan dit nummer.

IGI

IGI (the Institute of Gemology) werd opgericht in 1975 en is tot op de dag van vandaag nog steeds het oudste diamant laboratorium in Antwerpen.

Gemological Institute of America werd in 1931 opgericht en is werelds bekendste onderzoeksinstituut betreffende diamanten en andere edelstenen. Het onderzoek dat de GIA laboranten hebben uitgevoerd, heeft ons inzicht in deze kostbare edelstenen enkel maar vergroot.

EGL heeft niet dezelfde organisatorische structuur als de voorvernoemde instituten. Het is wat ze in vaktermen noemen een “for –profit organisatie” waarbij de verschillende bedrijven volkomen onafhankelijk zijn. Dit is compleet verschillend met GIA en andere instituten die volgens een concern (moederbedrijf met dochtermaatschappijen) georganiseerd zijn.

DPL

Diamant Prüflabor werd opgericht in 1977 met de bedoeling om de IDC richtlijnen ook in Duitsland te introduceren. DPL werd in 2002 officieel erkend door het “German Institute for Accreditation Test Procedures” en tot op heden zijn zij het meest betrouwbare Duits gevestigde certificering labo.
Zowel IGI, HRD als GIA
1. Graveren het certificaatnummer in het rondist (zijkant) van de diamanten met behulp van een laser
2. Geven u de mogelijkheid om uw diamant te laten verzegelen.
3. Geven u de mogelijkheid om een certificaat te laten maken voor diamanten kleiner dan 0.50ct. Opgelet dit is nog steeds zeer prijzig.
Er zijn nog vele andere instituten:
1. AGS
2. VGR
3. AGI
4. BGI
5. EDGL
6. AGA
7. Enz…

Bron: www.diberget.be