Edelsteen labratoria en synthetische diamant

Edelsteen laboratoria

Edelsteen laboratoria houden zich uitsluitend bezig met de beoordeling van geslepen edelstenen. Ze bekommeren zich niet met de markt en geven dus geen waardeoordeel in geld.

De essentie van het laboratorium is gelegen in de wetenschappelijke grondslag waarmee de kenmerken beoordeeld worden. Men beoordeelt op de vier C’s met de modernste middelen en technieken. Het eindresultaat wordt neergelegd in het certificaat waarop de details van de vier beoordelingen staan vermeld met als extra beoordeling de “Finish Grade”, die bij grotere en hoge kwaliteiten een extra rol speelt.

Het certificaat heeft een nummer dat refereert aan het werkblad waarop de steen is geïdentificeerd en gegradueerd.  Dit nummer wordt in de rondist gezet met een laser. Van het certificaat wordt een microfoto gemaakt. Deze microfoto wordt gelijktijdig met de steen “Gesealed”. Met deze gegevens kan de diamant zeer juist getaxeerd worden.

Gecertificeerde stenen worden ook vaak gebruikt als onderdeel van een beleggingsportefeuille en verdwijnen in een kluis om op een later tijdstip opnieuw verhandeld te worden. Wordt de steen uit het seal gehaald om in een sieraad te verwerken, dan kan op een later tijdstip, aan de hand van het nummer en werkblad de steen geïdentificeerd en vervolgens opnieuw gesealed worden. Enkele voorbeelden van laboratoria zijn HRD, IGI, GIA, Nederlands Edelsteenlaboratorium.

Synthetische diamant

Een synthetische diamant is een diamant die op kunstmatige wijze gemaakt is. Er zijn verschillende procédés uitgewerkt om dit soort diamanten te maken. Er is een methode waarbij ook andere atomen dan koolstofatomen worden ingesloten waardoor deze diamanten een gele kleur hebben, wat voor sierdiamanten niet fraai is.

In Amerika is een procédé ontwikkeld waarbij geen andere atomen meer in de diamant voorkomen. Deze zijn zowel in Amerika als in Duitsland te verkrijgen. Twee Amerikaanse leveranciers zijn Apollo Diamonds en Gemesis.

Onderzoekers van de Carnegie Institution van Washington ontdekten in 2004 een manier om binnen 24 uur diamant te synthetiseren die meer dan 50% harder is dan de natuurlijke diamant