Diamant in ruil voor wapens

Het winnen van diamanten in bepaalde delen van Afrika roept tegenwoordig steeds meer ethische bezwaren op, omdat de verkoop door verschillende legers wordt gebruikt om hun oorlogen en activiteiten mee te financieren. Men spreekt dan van de zogenaamde conflict- of bloeddiamant.

Recent zijn stappen genomen om dit fenomeen tegen te gaan, het zogenaamde Kimberley-proces (naar een conferentie in die Zuid-Afrikaanse stad). Afgesproken werd dat diamanten nog alleen zullen mogen circuleren met een attest, waaruit blijkt dat ze op reguliere wijze zijn gewonnen, en niet in conflictzones.

Het proces staat helaas nog maar in de kinderschoenen, omdat de controle moeilijk is en omdat regeringen, die moeten instaan voor de attesten, in oorlogszones meestal geen grote garantie voor betrouwbaarheid bieden. Bovendien staan zulke grote bedragen op het spel, dat smokkel, corruptie en fraude uiterst verlokkelijk zijn. In de toekomst zal een oplossing wellicht gezocht moeten worden in spectrografisch bewijs van oorsprong. Aan die technologie wordt gewerkt.