De vele toepassingen van goud in combinatie met diamanten

Goud is een van de kostbaarste edelmetalen op aarde. Dit waardevolle materiaal heeft dan ook tal van toepassingsmogelijkheden die ik hier graag eens op een rijtje zet. Denken we maar aan goud als een belangrijk materiaal voor sieraden, juwelen, munten, goudstaven, de tandheelkunde, maar ook de ruimtevaart, de industrie, als beleggingsproduct, en zelfs bij het onderzoek naar bepaalde ziektes zoals kanker.

Goud is een kostbare edelmetaal

Goud is een kostbaar edelmetaal dat je bovendien nog eens negatief gemakkelijk laten omsmelten in elke door de mens gewenste vorm. Al in de oudheid werd goud gebruikt voor bepaalde gebruiksvoorwerpen, maar door zijn zeldzaamheid was het natuurlijk niet voor de hand liggend om het daarvoor te gaan hanteren.

De relatie tussen goud en sieraden en juwelen

Wanneer we het puur cijfermatig gaan bekijken, stellen we vast dat het grootste deel van de goudvoorraad wereldwijd een door de eeuwen heen werd en wordt gebruikt voor de aanmaak van sieraden en juwelen. De reden hiervoor is even eenvoudig als voor de hand liggend: door zijn gemakkelijke smeltfactor, zijn duurzaamheid en zijn natuurlijke, zachte uitstraling is goud een prachtig materiaal voor de edelsmid om er sieraden en juwelen mee te maken. Gouden ringen, gouden halsbanden, gouden halskettingen, gouden diademen, gouden tiara’s: de toepassingsmogelijkheden van goud als grondstof voor sieraden en juwelen zijn legio. Vaak wordt goud erbij gebruikt in combinatie met briljanten, diamanten, saffier een en andere edelstenen en kostbare materialen.

De natuurlijke glans van goud

De glans van goud is van duurzame aard, en de kleur kan je alleen maar als goudkleurig omschrijven. Bovendien kan je goud met andere al dan niet edelmetalen goed combineren, en zo kan je komen tot andere kleuren zoals bijvoorbeeld met goud en rood goud.

Goud gebruiken voor sieraden en juwelen werd al gedaan rond 2500 v.Chr. in Egypte.

Je kan met goud ook vergulden

Goud is te drukken erg kostbaar edelmetaal, maar je hoeft uiteraard geen volledige sieraden in goud te gaan maken. Goud is namelijk ook een erg dankbaar edelmetaal om sieraden en juwelen, en natuurlijk ook andere voorwerpen, mede gaan vergulden. Omdat goud zeer vlot plat te walsen is, heb je hier voor slechts een relatief kleine hoeveelheid goud nodig.

Goud en gouden munten

De hierboven al aangehaalde sterke natuurlijke eigenschappen van goud maken het erg dankbaar materiaal om er goudmunten mee te maken. Vroeger was dit een fel begeerd betaalmiddel, maar de meeste landen hebben intussen de zogenaamde gouden standaard losgelaten. Voeg daar nog de toenemende schaarste van goud aan toe, en dit maakt dat de meeste landen zijn overgegaan naar andere metalen dan goud om munten te slaan.

In de praktijk is het zo dat gouden munten nu vooral bestaan in de vorm van beleggingsmunten. Veel van de oude gouden munten van weleer die werden gebruikt als betaalmiddel zijn intussen ook een gegeerd object voor verzamelaars en beleggers geworden. Dat ligt voor de hand aangezien de nominale waarde van een oude gouden munt veel hoger ligt dan de specifieke waarde van het gebruikte goud.

Goud als beleggingsproduct

Zoals in deze rubriek al eerder en uitvoerig aangehaald is goud steeds meer gegeerd als een beleggingsproduct. Dit kan op de klassieke methode namelijk door in te spelen op de stijgende goudprijs en zo na verloop van tijd bij de verkoop van de gouden munten andere vormen van fysiek goud zoals gouden staven, gouden baren, gouden juwelen en sieraden, tandgoud en ander sloopgoud een mooie winst te creëren.

Beleggen in goud dan weer om vermogen te beschermen omdat ze vertrouwen hebben in de waarde van het edelmetaal en zo proberen de negatieve spiraal van een slabakkende economie op te vangen.

Voor wie wil investeren in goud, bestaan er trouwens specifieke gouden belegging is een waarvan mag verondersteld worden dat ze na verloop van tijd zeker in waarde zullen stijgen.

Goud en tandheelkunde

Een van de specifieke, en misschien wat minder voor de hand liggende toepassingen van goud is de relatie met de tandarts. Vroeger kwam het vaker voor dat weliswaar begoede mensen volledige tanden in goud te plaatsen, maar dit is nu uiteraard veel minder het geval. Toch wat goud nog vaak gebruikt in de tandheelkunde. Zo is het een gegeerd materiaal om te verwerken in bruggen en kronen, al zijn er tegenwoordig zeker interessante en beter betaalbare alternatieven in de vorm van allerlei kunststoffen voorhanden.

Een van de sterke punten blijft dan ook dat er goud, en zeker ook voor deze toepassing, erg sterk en ook slijtvast is. Nogal het een belangrijk item iets dat zo makkelijk verslijt als de menselijke tanden. Goud is verder ook niet onderhevig aan corrosie.

Goud en de industrie

Deze laatste eigenschap zorgt er ook voor dat goud tevens een goede geleider is voor warmte en eveneens tegen koude en hoge temperatuurschommelingen kan. Ook geleidt het elektriciteit. De toepassingsmogelijkheden in de industrie van goud zijn dan ook legio. Overal waar elektrische componenten aan te pas komt is goud nog steeds erg bruikbaar, en je vindt in elk wegje mobiele telefoon een andere elektrische apparaten dan ook vaak weliswaar erg minieme hoeveelheden goud. Nadeel blijft natuurlijk de enorme kostprijs van goud, maar je hebt er gelukkig relatief weinig van nodig voor de industriële toepassing.

Goud en de ruimtevaart

Goud is letterlijk uit de ruimte afkomstig omdat het hier door inslag van meteorieten letterlijk werd meegebracht bij de vorming van de aarde. Anderzijds wordt goud nu ook gebruikt als edelmetaal in de ruimtevaart, en dit het omdat erg goed de ultraviolette straling reflecteert. Zo zal je op de hitteschilden bij satellieten en raketten vaak goud terugvinden, net zoals op de zonnevizier van ruimtepakken van de astronauten.

Goud en wetenschappelijk onderzoek naar ziektes

Goud wordt ook steeds meer door wetenschappers op het vlak van gezondheid gebruikt. Zo worden onder meer ingezet in het onderzoek naar ziektes zoals kanker en andere aandoeningen. Kanker kan namelijk bestreden worden door goudcelletjes te koppelen aan bepaalde andere cellen waarmede tumorcellen kunnen vernietigd worden.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere, tevens uitgever bij de nieuwe Gentse uitgeverij Partizaan. Deze uitgeverij publiceert zowel werk van de auteur-uitgever als fictie en non-fictie van andere auteurs uit binnen- en buitenland.

Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.

De diamanten halssnoeraffaire

een replica van het bewuste halssnoer

De diamanten-halssnoeraffaire (Frans: affaire du collier de la reine) is een schandaal dat speelde in de jaren ’80 van de 18e eeuw aan het Franse hof. Historisch is de gebeurtenis van belang, omdat het een van de (indirecte) aanleidingen was voor de Franse Revolutie.

Het halssnoer

De Parijse juweliers Böhmer en Bassenge hadden jarenlang diamanten verzameld voor een collier dat zij hoopten te verkopen aan de maîtresse van koning Lodewijk XV, Madame du Barry. Na zijn dood in 1774 boden zij het aan Lodewijk XVI aan als geschenk voor zijn vrouw Marie Antoinette. Vanwege de hoge prijs van 1,6 miljoen livres (en omdat het eerder aan de maîtresse was aangeboden) weigerde Marie Antoinette echter. Zij zou daarbij gezegd hebben dat het geld beter besteed kon worden aan het uitrusten van een marineschip. Hierna probeerden de juweliers het collier te verkopen in het buitenland, in het bijzonder aan de sultan van Turkije, wat uiteindelijk ook niet lukte.
Na de geboorte van de dauphin Lodewijk Jozef in 1781 boden zij het wederom aan Marie Antoinette aan en opnieuw weigerde zij.
De Rohan wordt misleid door De la Motte-Valois
Kardinaal Lodewijk René Eduard de Rohan, bisschop van Straatsburg en voormalig ambassadeur te Wenen, probeerde in die tijd in de gunst te komen van de koningin, om zich zo op te werken tot eerste minister. Zij moest niets van hem hebben, omdat hij zich tijdens zijn ambassadeurschap negatief zou hebben uitgelaten tegenover de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia, de moeder van de vorstin.
Het ongenoegen van de koningin en de ambities van de kardinaal werden ontdekt door Jeanne gravin de la Motte-Valois (geboren Jeanne de Saint-Remy de Valois). Zij was een afstammeling van een onwettig kind van koning Hendrik II. In 1784 liet zij zich in contact brengen met De Rohan en vertelde hem dat zij de koningin had ontmoet en een gunstelinge van haar was.
Hierop besloot de kardinaal haar te gebruiken. De la Motte-Valois bood aan een goed woordje te doen bij de vorstin in ruil voor geld. Dit was het begin van een briefwisseling tussen de Rohan en (naar hij meende) de koningin. De brieven werden altijd ondertekend met “Marie Antoinette de France”, maar De Rohan wist niet dat de echte koningin haar brieven signeerde met slechts “Marie Antoinette”.
De toon van de brieven werd steeds vriendelijker en de kardinaal verstoutte zich daardoor om bij de gravin te vragen of zij een ontmoeting kon regelen met de koningin. Deze geheime ontmoeting vond ’s nachts plaats in augustus 1784, in de tuinen van Kasteel van Versailles. De La Motte had hiervoor de hulp ingeroepen van een jonge toneelspeelster die enigszins gelijkenis vertoonde met de koningin. Deze zei bij hun enige rendez-vous tegen De Rohan dat ze als koningin bereid was alle geschillen uit het verleden met hem te vergeten.
De la Motte steelt het halssnoer
Met geld dat gravin de la Motte-Valois van de kardinaal had gekregen, kon zij zich in de hogere regionen van Parijs begeven. Ze overtuigde ook velen dat zij inderdaad een gunstelinge van de koningin was. Dit kwam ook de juweliers Böhmer en Bessange ter ore. Zij vroegen haar te bemiddelen bij de koningin om alsnog het halssnoer te kopen, waarmee ze instemde.
Op 21 januari 1785 maakte de gravin bekend dat de koningin inderdaad het collier wilde kopen, maar dit discreet door een tussenpersoon wilde laten doen. Hierop begon De Rohan onderhandelingen met de juweliers en wist hen ervan te overtuigen – de volmacht van de ‘koningin’ hebbende – dat het bedrag in termijnen betaald zou worden, op voorwaarde dat het halssnoer vóór de eerste termijn overhandigd zou worden. Hij ging ermee naar het huis van de gravin, waar een ‘gezant van de koningin’ klaar stond om het sieraad in ontvangst te nemen en aan de koningin te overhandigen. In werkelijkheid was dit echter de echtgenoot van de gravin, graaf de la Motte-Valois. Hij verdween met het sieraad en snel daarna begon hij de stenen (ver onder de werkelijke waarde) te verkopen in (o.a.) Londen.
Toen de eerste betalingstermijn verstreek en De Rohan niet aan zijn verplichtingen kon voldoen, wendde Böhmer zich tot Marie Antoinette. Deze antwoordde dat zij het collier niet had noch het ooit besteld had. Daarop werd haar en de koning het gehele verhaal uit de doeken gedaan. In augustus 1785 werden zowel de kardinaal als de gravin vlak na elkaar gearresteerd, beiden hadden hun onderlinge correspondentie nog voordien kunnen vernietigen.
Het proces
Een dergelijke netelige affaire die de koningin en een kardinaal in opspraak bracht zou normaal gezien in stilte geregeld worden, maar in haar naïviteit eiste de verongelijkte koningin dat de indelicate kardinaal openbaar berecht zou worden. Het proces werd door het publiek gevolgd en de publieke opinie, opgeruid door pamfletten, keerde zich tegen de koningin. In het daaropvolgende proces, door het Parlement van Parijs op 31 mei 1786, werd de kardinaal vrijgesproken maar wel verbannen naar zijn abdij van Chaise-Dieu. Gravin de la Motte-Valois werd veroordeeld tot zweepslagen, brandmerken en levenslange gevangenisstraf.
Algemeen wordt aangenomen dat Marie Antoinette in dit verhaal nauwelijks blaam treft en dat De Rohan een naïef, maar onschuldig slachtoffer van De la Motte is geweest. Marie Antoinette was echter al, met name door haar Oostenrijkse afkomst en spilzieke leefwijze, (te) zeer ongeliefd in de straten van Parijs. Door het sensationele proces werd algemeen aangenomen dat ze De la Motte-Valois had gebruikt om wraak te nemen op de kardinaal. Het schandaal bracht dan ook het aanzien van de monarchie ernstige schade toe. Het was daardoor mede van betekenis voor de (antimonarchistische) stemming die het het Franse volk in 1789 rijp zou maken voor de Revolutie.

bron: wikipedia

Tekst: © auteur Stefaan Van Laere, uitgever uitgeverij Partizaan

 

Over de auteur

 

Stefaan Van Laere is auteur-journalist-uitgever sinds 1988. Hij schreef meer dan 80 fictie-en non-fictie boeken voor jeugd en volwassenen voor diverse uitgeverijen in België en Nederland. Zijn in 2014 opgerichte uitgeverij Partizaan, gebaseerd in Gent, publiceert niet alleen eigen werk maar ook een uitgelezen, eigenzinnige selectie fictie-en non-fictie werk van andere auteurs uit binnen- en buitenland. De auteur schrijft regelmatig bijdragen investeren en beleggen in goud, zilver, juwelen en sieraden en andere beleggingsvormen.

 

Vervalste diamanten zijn een plaag

Het is niet te verwonderen dat diamant omwille van de hoge waarde ervan de verbeeldingskracht prikkelt van wetenschappelijke onderzoekers op zoek naar verbetering. Maar helaas ook van vervalsers die willen proberen om deze edelsteen na te maken en zo op illegale wijze grove winst te maken. Geen enkele kostbaar gesteente werd zo vaak geïmiteerd.

Gepolijst glas

Al in de 18de eeuw was de Duitser (of Oostenrijker, naargelang de bron) Georges Fredric von Strass actief op dit vlak. Hij ontdekte dat gepolijst glas bedekt met kwik een glans uitstraalde die je met diamant kon vergelijken. Een ontdekking die hij te gelde wist te maken, want zijn ‘juwelen’ werden snel erg populair. Deze nabootsing kan snel ontmaskerd worden, maar ook vandaag wordt ze nog vaak gebruikt (net als glas met lood).
Heel wat stenen kregen de naam van diamant mee om de mensen te misleiden. Deze verkeerde namen zijn strikt verboden, en de stenen lijken dan ook meer op glas dan op diamant.
Soms wordt een steen bedekt met een blauwachtige ‘film’ die helaas na enige tijd of na grondige reiniging weer loskomt. Andere nagemaakte stenen ontwikkelen een dunne laag zirconium of titaniumoxide die kan ontdekt worden door de steen in vloeibaar stikstof te leggen. De buitenlagen zullen dan springen.

Diamonair

Recente imitaties zijn het resultaat van ruimteonderzoek en minder snel te ontdekken. Zo bijvoorbeeld YAG (‘yttrium-aluminium-garnet’), dertig jaar geleden in Amerika ontdekt bij laserresearch. Het is transparant zoals glas en al vanzelf geladen met elektrostatische elektriciteit. Het werd op de markt geïntroduceerd op verschillende namen, zoals ‘diamonair’ (een naam die in Frankrijk verboden is).
Synthetisch spinel en korund worden vaak gebruikt omdat ze minder duur zijn dan andere synthetische stenen. Ze worden verhandeld in alle kleuren, maar de witte kleur wordt beschouwd als een imitatie van diamant. Ze kunnen gemakkelijk herkend worden omwille van hun gelijkenis met glas, hun schelpvormige structuur en de afwezigheid van kristallisatie.
Kubiek zirconiumoxide is wellicht de meest perfecte van deze simulanten. Het zou eigenlijk synthetisch zirceliet moeten genoemd worden, want het werd in natuurlijke staat in 1937 gevonden door twee Duitse mineralogen dankzij de X-stralen, maar in zulke kleine kristallen dat het feit niet werd opgemerkt. Het werd verder uitgepluist in Rusland, waar wetenschappers er in 1972 er een patent op aanvroegen. Ook in Amerika vroeg men een patent aan. De productie bedroeg in 1980 al 60 miljoen karaat, en die stijgt nog gestaag.

Kubiek zirconiumoxide als substituut voor diamant

Kubiek zirconiumoxide is momenteel de beste substituut voor diamant. Het heeft een hoge dichtheid, wat betekent dat het bij gelijk gewicht een kleinere steen dan diamant geeft.
Omwille van de kleinere hardheid zijn de randen tussen de facetten vaak beschadigd. De smelttemperatuur is erg hoog (2750°C), maar door toevoeging van additieven kan die verlaagd worden. Na samensmelting worden witte, puntige kristallen gevormd die ook kunnen gekleurd worden door additieven. Zachte lakken worden gebruikt om diamant te imiteren en vaak ook nog titanium, ijzer of koper.
Een simpele test om een imitatiediamant te ontdekken: adem er eens op. De damp zal sneller van een echte diamant verdwijnen omwille van haar hogere thermale geleiding. Om zeker te zijn, kan je een instrument gebruiken om deze geleiding te meten.

Enorme diamanten in de ruimte ontdekt

We lazen het al meermaals in de pers en nu ook in de Jommekeskrant: in de ruimte bevinden zich enorme diamanten. Zo zou er nu zelfs een heuse planeet ontdekt zijn die voor meer dan de helft uit diamant bestaat.

Astronomen hebben de grootste diamant aller tijden gevonden in de buitenaardse ruimte, zo lazen we meermaals op het web en dat wilden we u niet onthouden. De massa van deze kostbare edelsteen zou tien biljoen triljoen triljoen karaat bedragen. De ruimte-diamant is een enorme klomp gekristalliseerde koolstof, 4000 km in diameter. De steen bevindt zich op 50 lichtjaren van de aarde in het sterrenbeeld Centaurus.

Lucy in the sky with diamonds

Volgens de wetenschappers is de diamant het hart van een uitgedoofde ster, een witte dwerg met de officiële naam BPM 37093 met de bijnaam Lucy, naar de titel van een bekende Beatles-song: Lucy in the Sky with Diamonds.
Volgens sterrenkundige Travis Metcalfe van het Harvard Smithsonian Center for Astrofysics, die aan het hoofd van een onderzoeksteam staat, zou je een vergrootglas zo groot als de zon nodig hebben om deze reusachtige edelsteen te bestuderen. De gigantische diamant straalt niet alleen, maar zendt ook geluiden uit, als een reusachtige gong. Over 5 biljoen jaar zal ook onze zon een witte dwerg zijn.

Diamanten planeet

Radiosterrenkundigen hebben een diamanten ‘planeet’ ontdekt. Het kostbare hemellichaam beschrijft elke 2 uur en 10 minuten een baan rond een snel rondtollende neutronenster op 4000 lichtjaar afstand in het sterrenbeeld Slang.
De afstand tussen de ster en de ‘planeet’ bedraagt slechts 600.000 kilometer, minder dan twee keer de afstand tussen aarde en maan.
De neutronenster (J1719-1438) draait meer dan tienduizend keer per minuut om zijn as, en zendt daarbij korte pulsjes van radiostraling de ruimte in. Zulke pulserende radiobronnen worden ook wel pulsars genoemd.
Uit minieme variaties in de aankomsttijden van de radiopulsjes kon de aanwezigheid van een begeleider worden afgeleid. Die is hooguit vijf keer zo groot als de aarde, maar zwaarder dan de reuzenplaneet Jupiter.
Diamant
In een artikel dat in Science verscheen, concluderen de onderzoekers dat de ‘planeet’ grotendeels uit diamant moet bestaan. Het gaat namelijk zo goed als zeker om het afgepelde overblijfsel van een witte dwerg, een compacte ster waarvan de kern voornamelijk uit zuurstof- en koolstofatomen bestaat.
Onder invloed van de energierijke straling van de neutronenster moet de witte dwerg het overgrote deel van zijn massa zijn verloren. Wat resteert is een bal van zuurstof en koolstof met een zeer grote dichtheid, ruim voldoende om de koolstofatomen samen te persen tot diamant.

Tentoonstelling Living Diamonds in Antwerpen 2002

De tijd vliegt snel. Tien jaar geleden nu alweer vond in Antwerpen de tentoonstelling Living Diamonds plaats. We willen u enkele beelden van prachtige juwelen met diamanten niet onthouden.


1. Corsagejuweel florale stijl / Corsage motif floral / Corsage in floral design
(17th Century)

© Donald Barry Woodrow


2. Collection Ida Faerber, Paris

Kroon met diamanten korenaren / Couronne épis-de-blé en diamant / Crown with sheaves of wheat set with diamonds
(ca. 1810)

© Katharina Faerber


3. Joaillerie Mellerio dits Meller

Diamanten broche in de vorm van een bloementak met klokjes / Broche branche avec feuilles et clochettes en diamant / Brooch in the form of foliate stems set with diamonds
(ca. 1825)

© Donald Barry Woodrow


4. Sotheby’s

Tiara ‘Fuchsien Diadem’ Thurn und Taxis/ Tiare ‘Fuchsien Diadem Thurn und Taxis/ Tiara ‘Fuchsien Diadem’ Thurn und Taxis (ca. 1845)

© Sotheby’s

5. Sandra Cronan Ltd

Broche pauwveer / Broche plume de paon / Peacock feather brooch (ca. 1880)

© Sandra Cronan Ltd

Opnieuw Antwerpse diamantairs verdacht van omkoperij

Het blijft rommelen in de Antwerpse diamantwereld. Enkele Antwerpse diamantairs worden ervan verdacht personeel van de Hoge Raad voor Diamant te hebben omgekocht om certificaten te vervalsen. Wat uiteraard een kiese zaak is en de sector geen goed doet.

Hoge Raad voor Diamanten

De Hoge Raad voor Diamant (HRD) is een gevestigd instituut dat certificaten uitreikt die de zuiverheid en kleur bepalen van diamanten die worden verkocht. Om fraude te vermijden, werd een systeem uitgewerkt dat de naam heeft waterdicht te zijn.
Hoge Raad voor Diamant (HRD) is het overkoepelende orgaan van de Belgische diamantnijverheid en – handel. De organisatie bestaat sinds 1973 en verenigt de verschillende beroepsverenigingen, vakbonden, federaties en diamantbeurzen. Tot haar voornaamste activiteiten behoren:
• certificaten voor geslepen diamanten uitgeven
• cursussen edelsteenkunde en diamant organiseren, via het Gemmologisch Instituut
• de belangen van de Belgische diamantsector behartigen
• nieuwe technieken om diamant te controleren en te bewerken onderzoeken,via het WTOCD (het wetenschappelijk onderzoekscentrum voor nieuwe technologie in diamantbewerking)
• de in – en uitvoer van diamant regelen, via het Diamond Office
• Antwerpen als diamantcentrum promoten via regelmatige tentoonstellingen in zoals de HRD Awards

Personeelsleden omgekocht

Maar het systeem blijkt dus toch niet§ helemaal waterdicht te zijn.. Blijkbaar slaagden enkele diamantairs er in om toch te frauderen en wel op slinkse wijze. Ze kochten vier personeelsleden om en bekwamen dat ze hun diamanten stelselmatig hoger quoteerden.

Beurs voor diamant
Antwerpen telt als enige diamantstad vier diamantbeurzen. Het zijn streng beveiligde gebouwen die alleen toegankelijk zijn voor leden en waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten. Diamanten worden er getoond en onder de loep genomen om de prijs te bepalen. Om die waardebepaling zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft een diamantbeurs alleen ramen aan de noordkant, zodat de lichtinval de hele dag gelijk blijft.
De Diamantclub van Antwerpen opent zijn deuren in 1886 en is de allereerste diamantbeurs waar leden hun zaken veilig kunnen afhandelen. In 1904 komt er een tweede diamantbeurs bij, de Beurs voor Diamanthandel, gevolgd door de Vrije Diamanthandel in 1911. In 1930 volgt de Antwerpse Diamantkring.

Het Diamantmuseum van Brugge

Niet alleen Antwerpen, maar ook Brugge heeft een diamantmuseum. Niet verwonderlijk, want Brugge was destijds nog voor Antwerpen de draaischijf van de internationale diamantwereld.

Het Diamantmuseum Brugge werd geopend op 19 juni 1999. Het museum is sindsdien uitgebreid in verschillende fasen. In 2005 werden de Braziliaanse collectie en het museumonderdeel over synthetische – en industriële diamant geopend.

Tentoonstellingen over diamant

Het museum richt ook regelmatig tentoonstellingen in, die het thema van de diamant verder uitdiepen:
• 2008: “Een Schitterend Verhaal”, de sociale geschiedenis van de diamantslijpers in Brugge en West-Vlaanderen.
• 2009: “Di-Amour”, de geschiedenis van de diamanten ring en diamanten juwelen.

In de loop van 2010 start het Diamond Instituut Brugge, waarbij ‘insider cursussen’ aangeboden zullen worden, die de deelnemers inwijden in de diamantwereld en zijn geheimen.
Permanente collectie

De permanente collectie van het museum toont:
• de geschiedenis van de diamant doorheen de eeuwen, met bijzondere aandacht voor de rol van de diamant in Brugge ten tijde van het hof van Bourgondië (14e – 15e eeuw)
• de belangrijke rol van de luxe-industrie in Brugge – schilderijen, sculpturen, wandtapijten en juwelen – en toont een aantal in Brugge vervaardigde sieraden
• hoe de schaarse diamantvoorraden van de natuur ingenieus en geschikt ontgonnen worden
• de unieke fysische kenmerken van diamant
• de industriële toepassingen van diamant, onmisbaar voor het in stand houden van de moderne maatschappij
• onze robot Boris uit Kiev (Oekraïne) die diamant vervaardigt uit grafiet
• onze ongeëvenaarde collectie van slijpwerktuigen- alle toestellen gebruikt tijdens de laatste decennia in de Vlaamse diamantindustrie
• een verzameling van interessante en historische diamanten en diamanten juwelen

en brengt hierdoor heel het verhaal van de Brugse en Vlaamse diamant.
Diamantlabo
Het Diamantlabo stelt de bezoeker in staat om ‘hands on’ 8 belangrijke eigenschappen van diamant uit te testen: schittering, warmtegeleiding, hardheid, slijpvorm, kleur, diameter, gewicht en helderheid.

Het Diamantlabo is interessant en leuk voor alle leeftijden.
Tijdelijke tentoonstellingen
Het Diamantmuseum Brugge organiseert regelmatig tijdelijke tentoonstellingen, met onderwerpen uit de bredere context rond diamanten.

Momenteel lopen de volgende exposities:

“Een schitterend verhaal”

Leer alles over de geschiedenis van de Belgische diamantsector in Brugge en West-Vlaanderen tijdens de 20ste eeuw: Wie waren de diamantslijpers, waar waren de werkplaatsen gelegen, wat waren de arbeidsomstandigheden, en wat waren de beste jaren van de Belgische diamantsector?
Wat was het ‘zwartwerk’-alarm?
Hoe werden de werknemers betaald, en hoe organiseerden zij zich?

“Di-amour”

Ontdek meer over de geschiedenis van de diamant van de oudheid tot de moderne geschiedenis. En hoe diamant en liefde altijd nauw betrokken geweest zijn. Wie schonk de eerste diamanten verlovingsring, waar en wanneer gebeurde dit? Bewonder van deze ring een bijzonder geslaagde replica uit goud, bezet met diamanten.
Ook krijgt u de gelegenheid om andere verlovingsringen van een aantal bekende persoonlijkheden, zoals Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Lady Diana en Catherine Zeta-Jones te aanschouwen.

Bron: www.diamantmuseum.be

Onderzoek naar Antwerpse diamantfraude naar de lappenmand verwezen

Het lijkt wel een soap of een never ending story. We hebben het over het onderzoek naar de fraude in de Antwerpse diamantwereld, dat maar lijkt te blijven duren. Nu berichten weer tal van media over de lekken die er waren tussen parket en fiscus, en het ziet er naar uit dat het onderzoek moet worden overgedaan. Zo lezen we toch in de kranten, en wie zijn wij om daar aan te twijfelen.

Antwerpse diamantairs gaan uit de bocht

Het opsporingsonderzoek naar de geheime bankrekeningen van tal van Belgen, onder wie een stevige klad Antwerpse diamantairs, bij het Zwitserse filiaal van de bank HSBC zal volledig worden overgedaan. Het staat intussen blijkbaar vast dat er tussen het parket en de fiscus contacten geweest zijn en bepaalde stukken buiten het dossier om gewisseld werden.
Foei, zouden we zeggen, dat mag niet en hier moet dus iemand of meerdere personen op de vingers getikt worden…

Onderzoekers stappen op
Het onderzoeksteam dat bij het Antwerpse parket de diamantfraude onderzoekt, moet het met twee belangrijke medewerkers minder doen, dus dat wordt alvast geen sinecure om uit te pluizen wat er nu wel of niet aan de hand is. Het mandaat van één van hen wordt niet verlengd zonder dat er een uitleg bij gegeven wordt. Het is dus niet duidelijk of hij in zijn taak gefaald heeft en er op los blunderde.
De andere medewerker stapt zelf op uit protest omwiulle van de gang van zaken, en dat is op zich veelzeggend. Dit zou allemaal het gevolg zijn van een intern conflict bij justitie.
Wat is diamantfraude
Maar wat is nu eigenlijk diamantfraude? We gingen terecht bij de moeder van alle internetencyclopediëen wikipedia.

Sommige mensen maken diamanten na en die verkopen ze dan voor veel geld. Dat heet strassen. Als mensen dat doen maken ze strassstenen. Ze komen niet voor in de natuur maar lijken toch veel op de normale edelstenen en kristallen.
Doublet
Bij deze vorm van fraude is het ene deel van een speciaal soort glas en het andere deel van diamant. Dat heet een doublet.
Triplet
Het kan ook dat mensen twee stukken steen (diamant bijvoorbeeld) op elkaar lijmen. Dan heet het een triplet.
Imitaties
Enkele imitaties van de diamant die zijn ontworpen zijn:
• de fabuliet,
• YAG of Yttrium-Aluminium-Granaat,
• galiant, die wordt ook wel GGG genoemd of Gadolinium-Gallium-Granaat,
• djevaliet,
• linobaat
• en de in 1977 ontdekte zirkonia, de beste imitatie van de diamant die er bestaat.
Normale al bestaande imitaties van de diamant zijn
• bergkristal,
• edelberyl,
• cerussiet,
• saffier,
• scheeliet,
• sfaleriet,
• topaas en
• zirkoon
Deze edelstenen lijken allemaal op kleurloze diamanten. De oude Egyptenaren waren de eerste die de diamanten namaakten want vroeger waren de sierstenen heel duur.

ABC van diamant van de provincie Antwerpen diamantstad

De Provincie Antwerpen publiceert op de website www.provant.be een interessant abc over diamant dat bewijst dat Antwerpen de diamantstad bij uitstek is en blijft.

Antwerpen diamantstad

Al sinds de 16de eeuw is de scheldestad Antwerpen het wereldcentrum voor diamant, een rol die het afsnoepte van Brugge na de verzanding van de natuurlijke havengeul ‘Het Zwin’. Betere wegverbindingen met Nederland en Duitsland, de verbreding van de Schelde en een open politiek klimaat overtuigden handelaars en reizigers om zich in de 16de eeuw in Antwerpen te vestigen. Jammer genoeg volgt er tijdens de Spaanse bezetting al vlug een terugval in het voordeel van Amsterdam.
Pas in de 19de eeuw, door de toevloed aan diamanten dankzij de ontdekking van de Zuid-Afrikaanse diamantmijnen (1866), wordt de diamanthandel in Antwerpen nieuw leven ingeblazen. In een mum van tijd draaien de slijperijen en fabrieken weer op volle toeren en worden de eerste diamantbeurzen opgericht.
Vandaag de dag heeft deAntwerpse diamantsector een jaarlijkse omzet van 29 miljard dollar. Dat is acht procent van de totale Belgische export. De sector stelt enkele duizenden mensen direct of indirect tewerk.

Beurs voor diamant

Antwerpen telt als enige diamantstad vier diamantbeurzen. Het zijn streng beveiligde gebouwen die alleen toegankelijk zijn voor leden en waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten. Diamanten worden er getoond en onder de loep genomen om de prijs te bepalen. Om die waardebepaling zo goed mogelijk te laten verlopen, heeft een diamantbeurs alleen ramen aan de noordkant, zodat de lichtinval de hele dag gelijk blijft.
De Diamantclub van Antwerpen opent zijn deuren in 1886 en is de allereerste diamantbeurs waar leden hun zaken veilig kunnen afhandelen. In 1904 komt er een tweede diamantbeurs bij, de Beurs voor Diamanthandel, gevolgd door de Vrije Diamanthandel in 1911. In 1930 volgt de Antwerpse Diamantkring.

De vier C’s

Met de 4 C’s, Carat – Colour – Clarity – Cut, kun je de kwaliteit en de waarde van een geslepen diamant bepalen.
• Carat of karaat duidt op het gewicht van de steen, uitgedrukt in karaat.
• Colour staat voor de kleur van de diamant.
• Clarity staat voor de zuiverheid van diamant. Sommige diamanten vertonen inwendige onzuiverheden zoals insluitsels of uitwendige onzuiverheden, bijvoorbeeld krassen. Een loepzuivere diamant is een steen waaraan men geen onzuiverheden kan zien onder een loep die 10 maal vergroot.
• Cut betreft de kwaliteit van de slijpvorm en het slijpen. Ideale verhoudingen en de graad van afwerking vormen belangrijke toetsstenen. Het label ‘Cut in Antwerp’ staat voor een perfect geslepen steen.

De Beers

De Beers Consolidated Mines Ltd. is het grootste diamantconcern ter wereld: het brengt ongeveer vijftig procent van de wereldproductie op de markt. De Beers dankt zijn naam aan de gebroeders De Beers, arme Zuid-Afrikaanse boeren … tot er in 1869 diamant op hun eigendom werd ontdekt. Ze verkochten hun grond en hebben daarna nooit meer iets met diamanten te maken gehad. Hun familienaam wordt wel nog altijd gelinkt aan diamanten dankzij Cecil Rhodes. Deze Engelsman kwam in 1870 als 17-jarige in Zuid-Afrika aan, toen daar net de eerste diamantmijnen waren ontdekt. Hij kocht alle diamantmijnen één voor één op en richtte in 1888 de firma De Beers Consolidated Mines op.
De Beers centraliseert en controleert sinds jaren 50 procent van de werelddiamanthandel. De overige 50 procent wordt op de markt gebracht door producerende landen, kleine mijnen of individuele ontginners. Dit verzekert een geregelde markt met stabiele prijzen.

Edelsteen

Edelstenen zijn stenen die omwille van hun kleur, glans, zeldzaamheid en hardheid in een sieraad kunnen gebruikt worden. Diamant, robijn, smaragd en saffier zijn edelstenen.

Fancy coloured diamonds

Fancy coloured diamonds zijn diamanten die afwijken van het ‘witte’ diamantengamma, dat varieert tussen vrijwel kleurloos en uitgesproken geel. Fancy coloured diamonds zijn van nature rood, blauw of groen. Sommige gekleurde diamanten krijgen de laatste tijd een hogere marktwaarde omdat ze zeldzamer zijn dan de kleurloze en de vraag naar felgekleurde diamanten stijgt. Vooral mooie rode, goudgele en diepbruine diamanten zijn duur omdat die heel zeldzaam zijn.
Ten slotte bestaan er ook treated coloured diamonds. De kleur van deze stenen wordt kunstmatig opgewekt door bestraling. Ze zijn goedkoper dan fancy coloured diamonds, en zo toegankelijker voor een groot publiek. De verkoper moet wel altijd de behandeling vermelden.

Geslepen (diamant)

Een geslepen diamant is een kunstwerk op zich. Het slijpen is de laatste stap in de diamantbewerking en geeft de diamant zijn uiteindelijke vorm en schittering.
Slijpen is het aanbrengen van kleine vlakken of facetten op de diamant en gebeurt in twee fases.
In de eerste fase worden op het bovenste deel (de kroon) en de onderkant (het paviljoen) van de diamant telkens 4 facetten geslepen.Op die manier ontstaat het kruiswerk.
In een tweede fase wordt er ‘gebriljanteerd’. Dit is het nauwkeurig slijpen van de andere facetten op de ribben van het kruiswerk. Elk facet moet onder de juiste hoek geslepen worden om een diamant zijn schittering mee te geven. Een slijper gebruikt hiervoor een horizontale draaischijf, behandeld met olie en diamantpoeder. Dankzij een speciale tang met verstelbare doppen wordt een diamant onder steeds weer andere hoeken op de draaischijf geplaatst en ontstaat de definitieve slijpvorm bijv. een briljant, een diamant in ronde vorm, geslepen in 57 facetten.

Hoge Raad voor Diamant

De Hoge Raad voor Diamant (HRD) is het overkoepelende orgaan van de Belgische diamantnijverheid en – handel. De organisatie bestaat sinds 1973 en verenigt de verschillende beroepsverenigingen, vakbonden, federaties en diamantbeurzen. Tot haar voornaamste activiteiten behoren:
• certificaten voor geslepen diamanten uitgeven
• cursussen edelsteenkunde en diamant organiseren, via het Gemmologisch Instituut
• de belangen van de Belgische diamantsector behartigen
• nieuwe technieken om diamant te controleren en te bewerken onderzoeken,via het WTOCD (het wetenschappelijk onderzoekscentrum voor nieuwe technologie in diamantbewerking)
• de in – en uitvoer van diamant regelen, via het Diamond Office
• Antwerpen als diamantcentrum promoten via regelmatige tentoonstellingen in zoals de HRD Awards

India

De eerste diamanten werden zo’n 2000 jaar geleden ontdekt in India. Alleen Indische heersers droegen diamant als talisman. Ze geloofden zo onoverwinnelijk te zijn. Een veldslag was pas afgelopen op het moment dat de verliezer zijn diamant aan de winnaar overhandigde.
Het woord diamant is afgeleid van het Griekse adamas, dat onbedwingbaar en onoverwinnelijk betekent. Ook in het Westen wordt diamant als een symbool van vorstelijke macht gezien. Ook vandaag de dag is diamant nog altijd verbonden met macht, rijkdom en schoonheid. Maar ook eeuwige liefde en trouw liggen nog altijd in ‘het steentje’ vervat. Denk maar aan verlovingsringen!
In India werden ook beroemde diamanten zoals de Koh-I-Noor en de Regent gevonden. De Koh-I-Noor of berg-des-lichts wordt zelfs de oudste van alle beroemde diamanten genoemd en zou langs de oevers van de Ganges in India zijn gevonden. Hij kwam na 500 jaar bloed en strijd in 1877 in het bezit van de Engelse Koningin Victoria, die ook keizerin van India was en behoort tot op de dag van vandaag tot de Britse kroonjuwelen. Je kunt een kopie ervan bewonderen in het Diamantmuseum te Antwerpen.
Over de Regent doen de sterkste verhalen de ronde. Zeker is dat ene gouverneur Pitt de steen van een Indische handelaar kocht en Pitts zoon hem naar Londen bracht, waar hij is geslepen (140,5 karaat). De Regent schitterde in de kroon van Lodewijk XV, maar werd tijdens de Franse Revolutie gestolen en gelukkig weer teruggevonden. Napoleon gaf de steen zelfs in onderpand om zijn soldaten te kunnen betalen. Momenteel rust de Regent in het Louvre in Parijs.

Karaat (Carat)

Het gewicht van diamant druk je uit in karaat of carat, afgekort ct.
Het woord karaat komt van het Griekse keration, de naam voor de peulvrucht van de Johannesbroodboom. De pitjes van die vrucht wegen ongeveer 0,2 gram en werden al in het Byzantijnse rijk gebruikt als gewichtseenheid voor parels en edelstenen.
In 1911 voerde men het metrieke karaat van exact 0,2 gram in, onderverdeeld in 100 punten. 1 punt is dus 0,002 gram. In de praktijk duid je het gewicht van diamant met minimaal 2 decimalen aan, bijvoorbeeld 1,24 karaat.
Met karaat duid je ook het gehalte aan edelmetalen aan, zoals de hoeveelheid goud in legeringen. Een karaat is hier een 24ste deel zuiver edelmetaal. 24 karaat is zuiver goud, 12 karaat 50 procent zuiver goud, enzovoort.

Loepzuiver (loupe-clean)

Een loepzuivere diamantsteen vertoont zelfs onder een loep die 10 keer vergroot geen insluitsels of inkervingen (onzuiverheden). Diamantbewerkers en handelaars hebben altijd een loep op zak om een diamant ‘onder de loep te nemen’.
De zuiverheid van een diamant verwijst ook naar een van de vier C’s: de C van clarity.

Markies

Een markies is meer dan een edelman. In het diamantjargon wijst markies op een bepaalde slijpvorm: een fantasievorm van twee bogen die elkaar in twee punten raken. Ook een briljant is een slijpvorm en heeft 57 facetten. De soortnaam die een diamant meekrijgt (markies, briljant, peer, baguette, hart ….), hangt dus af van de wijze waarop hij is bewerkt en geslepen.
New York
Christie’s is een veilinghuis in New York dat regelmatig grootse diamant– en juwelenveilingen houdt. Zo organiseerde Christie’s op 19 oktober 2005 in het New Yorkse Rockefeller Center de juwelenveiling ‘Magnificent Jewels’. Niet minder dan 400 items werden er geveild, goed voor een geschatte waarde van 25.000 tot 2.500.000 dollar. Er gingen zeldzame gekleurde diamanten onder de hamer, getekende juwelen en een selectie van oude emeralds. Het belangrijkste stuk uit de selectie was een roze peervormige diamant van 25,02 ct – een ‘fancy pink’ genaamd de Rose of Dubai, die verkocht werd voor meer dan 6 miljoen dollar, of 240.000 dollar per karaat.

Onzuiver

Sommige diamanten vertonen inwendige onzuiverheden zoals insluitsels, of uitwendige onzuiverheden zoals krassen. Het gaat om piepkleine krasjes en barstjes of kristallen van een ander gesteente, die soms met het blote oog te zien zijn. Hoe onzuiverder de diamant, hoe minder waarde hij heeft.

Partijbriefje

Een speciaal gevouwen papiertje waarin je diamantstenen stopt die bestemd zijn voor bewerking. Ook een klein lot diamanten dat een makelaar aan een mogelijke koper toont, kun je in een partijbriefje verpakken.
Kwarts
De Oostenrijker Friedrich Mohs ontwierp in 1822 een hardheidsschaal om mineralen beter te identificeren. Hij klasseert de tien mineralen, waaronder kwarts, dat een hardheid heeft van 3,5 op de schaal van Mohs. Diamant heeft hardheid tien en is daarmee het hardste materiaal dat er bestaat. Hoe harder de mineralen, hoe hoger het nummer. De mineralen met een hoger nummer kunnen de lagere bekrassen. Diamant bekrast elk ander materiaal, maar geen enkel ander materiaal kan diamant bekrassen.

Ruwe diamant

De jaarlijkse productie van ruwe diamant bedraagt wereldwijd ongeveer 125 miljoen karaat diamant. Een karaat is 0,2 gram, dus het gaat hier om ongeveer 23.000 kilo diamant per jaar.
Niet elke ruwe diamant is geschikt om een siersteen van te maken. Ongeveer de helft van de diamanten worden geslepen. De rest wordt gebruikt in de industrie als industriediamant. Vandaag komen veruit de meeste diamanten uit Australië (40 miljoen karaat), gevolgd door Botswana (31 miljoen karaat) en Kongo (15 miljoen karaat).

Snijden en slijpen

Een diamant krijgt zijn ronde vorm door het snijden. Om een diamant te ‘snijden’ worden twee diamanten tegen elkaar gewreven. Eén diamant zit vast in de kop van een snijmachine en draait rond aan een hoge snelheid. De andere zit vast op een snijstok en wordt tegen de eerste diamant gewreven. De diamantsnijder verkrijgt een perfecte ronde vorm door alleen op zijn ogen te vertrouwen.
Tegenwoordig gebeurt hetzelfde werk met de hulp van stroboscopisch licht. Dit licht geeft de indruk dat de diamant stilstaat, zodat het snijden kan gebeuren zonder de snijmachine te moeten stilleggen. De slijper moet de steen zo slijpen dat het licht langs de bovenzijde van de steen binnenkomt en vervolgens binnenin weerkaatst om dan via de bovenzijde te worden teruggekaatst. Daarom wordt de steen bij het slijpen voorzien van vlakken, de zogenaamde facetten.

Tavernier, Jean-Baptiste

Jean-Baptiste Tavernier (1605 – 1689), de zoon van een Antwerps graveur, reisde in de 17de eeuw verschillende keren naar Perzië en India. In zijn reisverslagen beschrijft hij de ontginningsmethodes van diamant en vertelt hij over de grote stenen uit de schatkamers van de Indische vorsten.
Hij kwam met heel wat prachtexemplaren terug, die hij verkocht aan koningen, zoals Lodewijk XIV van Frankrijk, beter bekend als de Zonnekoning. Hij bracht enkele van de allerberoemdste diamanten mee uit India, zoals de Koh-I-Noor en de Blue Hope.
Tolkowski, Marcel en Gabi
Marcel Tolkowski berekende in 1914 in Antwerpen de ideale proporties van de slijpvorm briljant: een briljant met een paviljoenhoek van 41°.
Zijn nazaat Gabi Tolkowski, een wereldwijd gerespecteerd slijper, werkte aan enkele beroemde diamanten, zoals de Centenary, en heeft zelf een nieuwe reeks slijpvormen voor kleurdiamanten op punt gesteld.

Uitbranden

In een slijperij telt elke karaat. Op het eind van de dag verzamelen werknemers het stof en branden het in een speciale ijzeren lepel uit. Op deze manier vinden slijpers hun verloren stenen terug.

Vlaams hart

Vlaamse hartjes komen voort uit de uitgesproken devotie van het Vlaamse volk voor de Madonna. De belangrijkste diamant in het hart van het juweel symboliseert het hart van Maria. Variaties met trofee én kroon zijn zeldzamer. Een trofee kan een pijlenkoker zijn, een brandende toorts, een boog of een twijg. De trofee verwijst naar de attributen van de liefdesgod Cupido en symboliseert de overwinning van de liefde. De kroon is letterlijk een bekroning, een onderscheidingsteken.
Vlaamse hartjes behoren tot de meest verspreide Vlaamse juwelen. In vele familiale juwelendozen tref je er aan. Op het eind van de 18de en het begin van de 19de eeuw schonken kinderen traditioneel een Vlaams hart aan hun moeder, op haar verjaardag of op moederdag. Vanuit Antwerpen verspreidde deze traditie zich over de zuidelijke Nederlanden.

WTOCD

Antwerpen is het wereldcentrum voor diamant, onder meer omdat vakmanschap er gecombineerd wordt met moderne technologie. Die technologie ontwikkelt men in lokale onderzoekscentra zoals het WTOCD in Lier bij Antwerpen.
Het WTOCD of Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant, is een departement van de Hoge Raad voor Diamant in Antwerpen. Het is een onderzoekscentrum voor nieuwe technologie in diamantbewerking. Het ontwikkelde en produceerde onder meer de Merlin, een hoogtechnologische laser die in één cyclus de diamant kan scannen, zagen en snijden. Die laser kan ook nagaan welke slijpvorm het meeste rendement oplevert bij de gescande steen, en de resultaten afdrukken.

X-ray

In de mijnen wordt diamant gescheiden van andere mineralen. Eén ton delfstof levert immers maximaal één karaat diamant op. Wetenschappers introduceerden in het eindstadium van dit essentiële selectieproces een nieuwe techniek op basis van de lichtgevende eigenschap van diamant. Een mengsel van delfstoffen loopt over een transportband en wordt onderworpen aan röntgenstralen. Door de X-straal lichten de diamanten op. Dit licht prikkelt een foto-elektrische cel die een luchtstroom aanstuurt. De diamanten worden letterlijk uit de andere mineralen weggeschoten.

YAG

Er bestaat diamant en imitatiediamant. Gezien de grote waarde van diamanten is dit niet verwonderlijk. Al in 1447 stuurde de stad Antwerpen een waarschuwing uit voor ‘valse gesteenten’. YAG (Ytrium-Aluminium-Garnet) is een van de eerste, moeilijker te ontmaskeren diamantimitaties uit de jaren 70 van de twintigste eeuw.
Zichthouder/Supplier of Choice
Het zichthouderschap/de Supplier of Choice-strategie verwijst naar de marketingformule van de Diamond Trading Company (DTC), de verkoopsarm van de Zuid-Afrikaanse diamantgroep De Beers. Deze formule werd bedacht om meer aandacht te kunnen besteden aan de promotie en de branding (het gebruik van de merknaam) van de eigen diamant.
Van zichthouders/ suppliers of choice die door De Beers exclusief bevoorraad worden met ruwe diamant, wordt verwacht dat ze meer marketinginspanningen leveren. Om de wereldwijde consumptie van diamanten aan te zwengelen, startte De Beers een aantal jaar geleden met het Franse luxeconcern LVMH (Moet – Hennessy – Louis Vuitton) een keten van eigen diamantwinkels.

Bron: www.provant.be
© copyright 2009 provincie Antwerpen

Luca Brecel, de ongeslepen diamant van de snookersport

Bekijk een FILMPJE over de aankoop en verkoop van diamanten en edelstenen

Luca Brecel, de ongeslepen diamant van de snookersport (foto Benutzer:Bill da Flute)

Onthoud de naam voor zover je hem nog niet kent: Luca Brecel. Amper zeventien is hij, maar nu al bekend in de snookerwereld. Tot voor kort een bijna exclusief domein, maar nu speelt er dus ook een nog jonge Belg mee voor de prijzen. Hoelang zal het duren voor Luca met al het goud van de wereld behangen wordt?

Ongepolijste diamant

Luca is al enkele jaren een absoluut toptalent bij de jeugd, maar om nu ook maar meteen mee te dingen naar de prijzen bij de grote jongens is toch nog wel een stap verder zetten. Iedereen noemde hem al een ruwe diamant, maar zoals u weet moeten diamanten geslepen worden om er schitterende briljanten van te maken en dat is nu bij Luca volop het geval.

Wereldkampioenschap

Dat Luca door de kwalificaties voor het wereldkampioenschap snooker raakte was voor sommigen wellicht een verrassing. Pas zeventien en meteen de jongste deelnemer aan dat WK: de Britten zijn niet spaarzaam met hun lof en dat doen ze maar zelden.

Edelstenen en juwelen

Om het even in zijn context te schetsen: snooker is in de anglofiele wereld een absolute topsport met miljoenen beoefenaars en nog veel meer kijkers, goed voor heel veel centen en vedetten die zich graag tot ware sterren ontpoppen. Geflankeerd door de mooiste babes poseren ze graag met de mooiste juwelen en sieraden, behangen met goud, zilver, diamanten en andere edelstenen.

Nuchtere Luca

Zal Luca, van wie gezegd wordt dat hij autist is en die door zijn ouders van de buitenwereld wordt afgeschermd, in dit milieu overeind blijven? We hebben er goede hoop op, want deze pientere knaap lijkt zich door niets of niemand uit het lood te laten slaan. Een nuchtere Limburgse knul, die komt niet onder de indruk van alle camera’s van de wereld en hij doet gewoon waar hij het beste in is, namelijk heel goed snooker spelen en zich verder van alles zo weinig mogelijk aan te trekken. Luca, die komt er wel…

Diamantje of niet?

Een leuk detail en ik weet niet zeker of ik het goed gezien heb: voor zijn eerste (en voorlopig ook laatste) wedstrijd op het wereldkampioenschap in Sheffield droeg Luca nog een diamantje in het linkeroor, maar als we nu goed kijken naar de beelden van die match is het verdwenen. Vond Luca (of zijn nieuwe vriendinnetje) het er net over?

Stefaan Van Laere